Usługi dronem
dla ciepłownictwa

Przeglądy termowizyjne i wizyjne rurociągów z drona.

Zastosowanie dronów przy przeglądzie sieci ciepłowniczych to sposób na szybką i bezpieczną inspekcję.

Inspekcje sieci ciepłowniczych

Systemy rurociągów często znajdują się pod ziemią. Rurociągi naziemne często rozciągają się na długości setek kilometrów na obszarach, do których dojazd jest ograniczony. Nie jest możliwe wizualne sprawdzenie każdego centymetra rurociągu z ziemii. Wykorzystanie drona wyposażonego w radiometryczną kamerę termowizyjną pozwala na wykonanie szczegółowej inspekcji sieci ciepłowniczych, nawet w trudno dostępnym terenie. Dron może latać nad całą długością rurociągu, jednocześnie rejestrując i wyświetlając monitorowane miejsce w czasie rzeczywistym inspektorowi.

Metody inspekcji sieci ciepłowniczych przy pomocy dronów

Inspekcja termowizyjna

Przelot nad długością całego rurociągu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną pozwala na inspekcje zarówno naziemnej jak i podziemnej części instalacji. Aby zwiększyć dokładność pomiaru loty wykonujemy w optymalnych warunkach atmosferycznych.

Ortofotomapa wraz z inspekcją termowizyjną

Przelot nad siecią ciepłowniczą wykonywany jest zarówno z kamerą termowizyjną jak i wizyjną. Pozwala to na wygenerowanie ortofotomap odzwierciedlających położenie sieci ciepłowniczej oraz warunki terenowe.

Liczby

40%

infrastruktury ciepłowniczej w Polsce eksploatowana jest od 21 do 40 lat.

*według artykułu Inżynier Budownictwa.

Długotrwała eksploatacja sieci przesyłowych bezpośrednio przekłada się na sprawność przesyłu wynoszącą 

86,7%

*według artykułu Inżynier Budownictwa.