Drony w
gospodarce
odpadami

Dokonuj szybkich i dokładnych pomiarów,
aby efektywnie zarządzać składowiskiem odpadów.

Drony pozwalają na zoptymalizowanie procesu składowania odpadów.

Drony w branży gospodarki odpadami

Włączenie dronów do stałego monitoringu pozwoli Ci na regularne przeglądanie stanu składowiska i jego najbliższego otoczenia. Dane z okresowych lotów można ze sobą porównywać, co pomoże w identyfikacji zmian w czasie. Używamy zaawansowanych technik fotogrametrii dronowej, aby dostarczyć modele 3d składowiska, które pozwolą dokładnie obliczyć objętośći. Informacje te mogą pomóc w wykryciu problemów w miarę ich pojawiania się, co wpływa na ich szybsze rozwiązywanie i redukcję kosztów. Dron wyposażony w kamerę termowizyjną, pozwala mierzyć temperaturę powierzchni składowiska, zmniejszając tym samym ryzyko zapłonu.

Badania jednorazowe lub okresowe

Możemy przeprowadzić jednorazowy nalot lub przeprowadzać naloty w regularnych odstępach czasu, dzięki czemu zawsze masz aktualny model Twojego składowiska i spójne dane aby jeszcze dokładniej planować. Jesteśmy w stanie zaoferować znaczne oszczędności kosztów w przypadku powtarzających się prac.