Pomiary z drona
w przemyśle wydobywczym

Redukuj koszty i ryzyko dzięki usługom dronami.

Drony pozwalają na szybki i precyzyjny pomiar objętości składowanych materiałów.

Pomiar objętości przy użyciu dronów

Wykorzystanie dronów do pomiarów objętości pozwala na usprawnienie szerokiego zakresu operacji, od zarządzania składowanymi materiałami, po planowanie wydobycia czy rozliczenie wywiezionego materiału. Do pomiarów wykonywanych metodą fotogrametryczną wykorzystujemy drona wyposażonego w kamerę o dużej rozdzielczości. Wynikiem pomiarów objętościowych z drona jest cyfrowy numer numeryczny precyzyjnie odzwierciedlający ukształtowanie oraz kubaturę badanego obiektu.

Dlaczego pomiary objętości dronem

  1. Bezpieczeństwo – drony pozwalają na łatwe badanie obiektów trudno dostępnych. Eliminuje to zagrożenia, z którymi pracownicy zazwyczaj stykają się podczas przebywania na niebezpiecznych strefach, w pobliżu pracy maszyn lub wspinania się na hałdy.

  2. Czas – pomiary przy wykorzystaniu drona są szybsze od tradycyjnych metod i mogą być wykonywane bez przestojów w pracy na zakładzie.

  3. Dokładność pomiarów - Wykorzystując drona pozyskujemy tysiące punktów, na podstawie których tworzymy trójwymiarowy model terenu. W ten sposób odwzorowane zostają wszystkie nierówności powierzchni pozwalając na zmniejszenie odchyleń w obliczeniach objętości.

Liczby

350

razy więcej punktów niż w przypadku tradycyjnych pomiarów.*

*według raportu Wingtra.

Punkty wyznaczone tradycyjnymi metodami.

Punkty zebrane podczas pomiarów metodą fotogrametryczną.