Drony w ciepłownictwie

Przeglądy termowizyjne i wizyjne rurociągów z drona.

Usługi dronem dla ciepłownictwa

Zastosowanie dronów przy przeglądzie sieci ciepłowniczych to sposób na szybką i bezpieczną inspekcję.

Inspekcje sieci ciepłowniczych dronem

Systemy rurociągów często znajdują się pod ziemią. Rurociągi naziemne często rozciągają się na długości setek kilometrów na obszarach, do których dojazd jest ograniczony. Nie jest możliwe wizualne sprawdzenie każdego centymetra rurociągu z ziemii. Wykorzystanie drona wyposażonego w radiometryczną kamerę termowizyjną pozwala na wykonanie szczegółowej inspekcji sieci ciepłowniczych, nawet w trudno dostępnym terenie. Dron może latać nad całą długością rurociągu, jednocześnie rejestrując i wyświetlając monitorowane miejsce w czasie rzeczywistym inspektorowi.

Rurociąg przy drodze, zdjęcie z drona

Metody inspekcji sieci ciepłowniczych przy pomocy dronów

Inspekcja termowizyjna dronem

Przelot nad długością całego rurociągu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną pozwala na inspekcję termowizyjną zarówno naziemnej jak i podziemnej części instalacji. Aby zwiększyć dokładność pomiaru loty wykonujemy w optymalnych warunkach atmosferycznych.

Ortofotomapa z drona wraz z inspekcją termowizyjną

Przelot nad siecią ciepłowniczą wykonywany jest zarówno z kamerą termowizyjną jak i wizyjną. Pozwala to na wygenerowanie ortofotomap odzwierciedlających położenie sieci ciepłowniczej oraz warunki terenowe.

Liczby

40%
infrastruktury ciepłowniczej w Polsce eksploatowana jest od 21 do 40 lat.
*według artykułu Inżynier Budownictwa.
Długotrwała eksploatacja sieci przesyłowych bezpośrednio przekłada się na sprawność przesyłu wynoszącą
86,7%

*

*według artykułu Inżynier Budownictwa.

Użycie drona –  niższe koszty inspekcji

Nie jest tajemnicą, że to właśnie wiek sieci ciepłowniczych w większości przypadków stanowi główną przyczynę ich awarii oraz obniżenia sprawności pracy. Efektem uszkodzeń oraz wyeksploatowania poszczególnych elementów często bywa całkowity brak dostępu do usług ciepłowniczych wielu mieszkańców. Awarie infrastruktury nie pozostają obojętne także dla środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę tak poważne konsekwencje, inspekcje sieci ciepłowniczych dronem okazują się niezawodnym i jednocześnie niedrogim sposobem szybkiej identyfikacji przyczyn usterki.

Drony w ciepłownictwie – niezawodna, ekonomiczna technologia

Należy dodać, że podziemne instalacje grzewcze, których długość w dużych miastach często przekracza 1000 km, narażone są także na korozję elektrolityczną, za którą odpowiada prąd zasilający sieci trakcyjne. Zwłaszcza w sezonie zimowym, gdy liczy się każda godzina, prywatne i publiczne podmioty zarządzające węzłami ciepłowniczymi, powinny działać szybko i sprawnie. Nasze profesjonalne usługi dronem dla ciepłownictwa pozwalają precyzyjnie zlokalizować źródło problemu, dostarczając informacji w czasie rzeczywistym, jednocześnie pomagając w jak najszybszym usunięciu usterek.

Inspekcja sieci ciepłowniczej z lotu ptaka daje gwarancję szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu. Przewaga bezzałogowych statków powietrznych wynika również z ich znacznie mniejszej masy i wymiarów, co pozwala im docierać w najtrudniej dostępne miejsca. Wszystko to sprawia, że inspekcje sieci ciepłowniczych dronem stanowią doskonałą alternatywę dla operacji z użyciem maszyn załogowych, np. samolotów typu Cessna.

Badania sieci ciepłowniczych dronem

W Futurae świadczymy kompleksowe usługi dronem dla ciepłownictwa, współpracując z podmiotami publicznymi oraz prywatnymi przedsiębiorstwami. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji oblotów kontrolnych daje gwarancję szczegółowej, bezbłędnej diagnostyki nawet najbardziej skomplikowanych i najdłuższych sieci ciepłowniczych oraz energetycznych. Posiadany sprzęt w połączeniu z wiedzą wykwalifikowanych operatorów pozwalają nam podejmować się najbardziej niestandardowych zleceń, zarówno jeśli chodzi o inspekcje termowizyjne, jak i sporządzenie ortofotomapy.