Pomiary z drona

Szybkie i dokładne pomiary dronami.

Pomiary objętościowe z drona

Drony pozwalają na szybki i precyzyjny pomiar objętości składowanych materiałów.

Pomiar objętości przy użyciu dronów

Wykorzystanie dronów do pomiarów objętości pozwala na usprawnienie szerokiego zakresu operacji, od zarządzania składowanymi materiałami, po planowanie wydobycia czy rozliczenie wywiezionego materiału. Do pomiarów wykonywanych metodą fotogrametryczną wykorzystujemy drona wyposażonego w kamerę o dużej rozdzielczości. Wynikiem pomiarów objętościowych z drona jest chmura punktów precyzyjnie odzwierciedlająca ukształtowanie oraz kubaturę badanego obiektu.

Hałdy piasku, zdjęcie z drona

Dlaczego pomiary objętości dronem

  1. Bezpieczeństwo – drony pozwalają na łatwe badanie obiektów trudno dostępnych. Eliminuje to zagrożenia, z którymi pracownicy zazwyczaj stykają się podczas przebywania na niebezpiecznych strefach, w pobliżu pracy maszyn lub wspinania się na hałdy.
  2. Czas – pomiary przy wykorzystaniu drona są szybsze od tradycyjnych metod i mogą być wykonywane bez przestojów w pracy na zakładzie.
  3. Dokładność pomiarów – Wykorzystując drona pozyskujemy tysiące punktów, na podstawie których tworzymy trójwymiarowy model terenu. W ten sposób odwzorowane zostają wszystkie nierówności powierzchni pozwalając na zmniejszenie odchyleń w obliczeniach objętości.

Pomiary z drona

Szybsze i dokładniejsze niż tradycyjne metody
350
razy więcej punktów niż w przypadku tradycyjnych pomiarów.*

*według raportu Wingtra.

Pomiary dronem mają przewagę nad tradycyjnymi metodami
Punkty wyznaczone tradycyjnymi metodami.
Pomiary z drona są dokładniejsze niż tradycyjne metody
Punkty zebrane podczas pomiarów metodą fotogrametryczną.
Zadzwoń
+48 736 092 846
lub

Pomiary dronem w kopalni granitu

Sprawdź nasze case study.

Sprawdź w jaki sposób można zastosować drony do pomiaru kruszyw. Kliknij przycisk poniżej aby pobrać nasze case study.

Case study pomiarów objętościowych

Bezkonkurencyjne pomiary objętości z drona

Największą zaletą stosowania dronów jest precyzja. Zgodnie z badaniami to nawet 350 razy więcej punktów w stosunku do alternatywnych, starszych metod. Nie można jednak przy tym zapomnieć, że pomiary dronem dają także lepsze efekty wizualne. Przekłada się to na czytelność, co minimalizuje ryzyko błędu i pozwala na badanie znacznie większego terenu w rekordowo krótkim czasie. Kontrola objętości materiałów czy inwentaryzacja przebiega więc bez żadnych problemów. Przy okazji pozwala na zmniejszenie kosztów ich wykonania.

Jak działa w praktyce pomiar objętości z drona?

Proponowana przez nas metoda pozwala uzyskać obraz terenu pod postacią gęstych punktów 3D. Następnie przetwarzamy je na numeryczny model terenu, który przyjmuje formę siatki TIN. Do tego niezbędne jest użycie specjalistycznego oprogramowania. W wyniku jego działania otrzymujemy chmury punktów niezbędne do wyliczenia objętości.

Fotogrametryczny pomiar objętości z użyciem drona – zastosowanie

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem kruszyw, zwłaszcza górnictwie odkrywkowym, węgla kamiennego czy granitu. Jednak fotogrametryczny pomiar objętości przyda się także w budownictwie.

Pomiary dronem w tym celu mają też mniej oczywiste zastosowania. Z nowoczesnych metod mogą skorzystać m.in. archeolodzy czy instytucje zajmujące się inspekcjami (chociażby do szacowania szkód). Fotogrametria z drona to także sposób na znacznie dokładniejsze projektowanie.

Cena pomiarów dronem

Koszt wykonania usługi różni się w zależności od rodzaju pomiarów i rozmiarów badanego obiektu. Dlatego podchodzimy do tej kwestii w indywidualny sposób. Z przyjemnością wycenimy pomiary objętości z drona podczas rozmowy telefonicznej lub mailowej.

Zachęcamy więc do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy zaproponują najkorzystniejsze z punktu widzenia naszych klientów rozwiązania.