Drony w budownictwie – jak dane z drona przyśpieszają procesy decyzyjne

Jedne z głównych wyzwań, przed którymi stoją inżynierowie budownictwa, to poprawa zwiększenie wydajności budowy i utrzymanie bezpieczeństwa na placu budowy. W natłoku obowiązków pracy inżyniera może być trudno poświęcić wystarczająco dużo czasu na każde z zadań. Wykorzystanie dronów w budownictwie pozwala znacznie skrócić czas poświęcany na każde zadanie, optymalizując budżet oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego w dłuższej perspektywie.

Pogląd na stan budowy dzięki dronom

Zastosowanie dronów pozwala na wykonywanie pomiarów terenu i wykonywanie inspekcji trudno dostępnych miejsc bez konieczności przebywania na miejscu. Dzięki funkcjom live stream dron może przekazywać obraz z placu budowy na żywo do interesariuszy znajdujących się w odległych lokalizacjach. Dron wyposażony w kamerę termowizyjną pomaga zidentyfikować obszary dotknięte przez niekorzystne warunki pogodowe lub przecieki. Wszystkie dane zebrane przy użyciu dronów można zwizualizować w aplikacji internetowej. Zastosowanie dedykowanych rozwiązań w chmurze pozwala na wykonywanie pomiarów bezpośrednio z okna przeglądarki.

Zwiększona produktywność na placu budowy

Dane pozyskane dzięki dronom pozwalają inżynierom reagować tam gdzie jest to aktualnie potrzebne. Dzięki zdjęciom o wysokiej rozdzielczości oraz precyzyjnej mapie placu budowy inżynierowie mogą ocenić warunki terenowe, najlepsze punkty dostępu, potencjalne zagrożenia i wiele więcej. Mapy stworzone przy pomocy drona można w łatwy sposób porównywać ze sobą w czasie.

Zwiększenie bezpieczeństwa na budowie

Zastosowanie dronów eliminuje konieczność angażowania pracowników do niebezpiecznych zadań. To, co mogłoby zająć zespołowi kilka dni, za pomocą drona można wykonać w ciągu zaledwie jednego dnia. Ponadto stan budowy można monitorować bez zakłócania pracy.

Najczęstsze zastosowania dronów w budownictwie

1. Monitorowanie postępu. Używanie zdjęć i ortomap z drona do pokazywania postępów i monitorowania placu budowy, zarówno do użytku wewnętrznego jak i do raportowania dla inwestora.

2. Mapowanie terenu. Tworzenie ortomap oraz numerycznych modeli wysokościowych terenu.

3. Pomiary dronem. Śledzenie zmian objętości składowanych materiałów, takich jak np. piasek.

4. Marketing. Prezentowanie inwestycji przy użyciu zdjęć lotniczych, zarówno w celu przedstawienia efektów „przed i po”, jak i pojedynczych ujęć demonstrujących końcowe rezultaty pracy.

Więcej
wpisów