Gdzie można latać dronem? – Mapa 

Latanie dronem dostarcza profesjonalnych materiałów wizualnych oraz danych przestrzennych. Jednakże, aby wznieść drona w powietrze, niezbędne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w środowisku, gdzie drony dzielą przestrzeń powietrzną z samolotami i innymi maszynami latającymi. Zanim wzbijemy się w powietrze, ważne jest, aby wiedzieć, gdzie dokładnie można latać. Stosowanie się do mapy latania dronem pozwoli uniknąć wypadków oraz poważnych konsekwencji finansowych.

Mapa latania dronem – Strefy Geograficzne: Klucz do Bezpiecznych Lotów Dronem

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii dronów, wprowadzono nowe regulacje dotyczące korzystania z przestrzeni powietrznej. Strefy geograficzne stały się kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo, prywatność i ochronę środowiska podczas latania dronem.

Wyróżniamy takie strefy, w których wykonywanie lotów dronem jest dozwolone bez zgody zarządcy, takie gdzie nie wolno latać oraz te o bardziej złożonych charakterze. W Polsce organem odpowiedzialnym za wyznaczanie stref geograficznych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Rodzaje Stref Geograficznych

1. DRA-P – Obszar Zakazany, w którym operacje są zabronione z pewnymi wyjątkami:

 • TSA (Temporary Segregated Area) – Obszar czasowo ograniczony. Bezwarunkowy zakaz lotów.  
 • MRT (Military Route) – Trasy lotnictwa wojskowego z zakazem lotów podczas aktywności.
 • TMA (Terminal Manuvering Area) – Obszar kontroli lotniska cywilnego na wyższych wysokościach z bezwarunkowym zakazem lotów.
 • MTMA (Military Terminal Manuvering Area) – Obszar wokół lotnisk wojskowych z całkowitym zakazem lotów.
 • TFR (T Feeding Routes) – Wojskowe trasy przelotowe.
 • R (Restricted) – Obszary ustanawiane bez wcześniejszego powiadomienia. 

2. Strefy DRA-R

DRA-R – Obszar Ograniczony, w którym operacje mogą odbywać się za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP lub zarządzającego strefą:

 • MCTR (Military Control Zone) – Obszar kontrolowany przez lotnisko wojskowe.
 • TRA (Temporary Reserved Area) – Rezerwowane obszary czasowe.

3. Strefy DRA-I

DRA-I – Strefa Informacyjna:

 • ADIZ (Air Defence Identification Zone) – Obszar identyfikacji obrony powietrznej.
 • R (Restricted) – Obszary ustanawiane bez wcześniejszego powiadomienia.
 • RMZ (Radio Communication Mandatory Zone) – Obszary wymagające dwukierunkowej łączności radiowej.
 • AREA – Obszary aktywności lotniczej, np. imprezy sportowe.
 • LPR – obszar częstych operacji śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • NW (Navigational Warning) – obszar analogiczny do AREA.

4. Strefy DRA-T

DRA-T – Strefa Ograniczona:

 • Strefa, gdzie PAŻP określa wymogi techniczne dla dronów.

5. Strefy DRA-U

DRA-U – Strefa z Usługami Weryfikowanymi:

 • Strefa, gdzie operacje dronów są możliwe tylko przy wsparciu zweryfikowanych usług.

Sprawdzanie Stref Przed Lotem

Przed każdym lotem ważne jest zweryfikowanie planowej trasy na mapie latania dronem. W Polsce służą do tego aplikacje Check-In lub DroneMap. Te narzędzia nie tylko informują o strefach geograficznych, ale również dostarczają niezbędne dane do zrealizowania lotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strefy mogą ulegać zmianom, dlatego regularne korzystanie z tych aplikacji pozwala być na bieżąco z aktualnymi informacjami o dostępności w danym obszarze.

No Fly Zone – Mapa Zamkniętych Przestrzeni Powietrznych

Na koniec warto wspomnieć o tzw. No Fly Zone, czyli strefach zakazu lotów. Mimo braku prawnego określenia „No Fly Zone” w Polsce, istnieją obszary, w których loty dronami najpopularniejszego producenta DJI są ograniczone lub zablokowane. Dlatego przed każdym lotem warto sprawdzić aktualne informacje i złożyć wniosek o ewentualne odblokowanie strefy na stronie DJI FlySafe.

Mapa Dronów – Podsumowanie

Strefy geograficzne są kluczowe dla bezpiecznego korzystania z dronów, zwłaszcza w kontekście profesjonalnych materiałów wizualnych. Zrozumienie rodzajów stref, procedur uzyskiwania zgód oraz korzystanie z dostępnych narzędzi do monitorowania przestrzeni powietrznej to niezbędne kroki, aby cieszyć się pełną radością z latania dronem. Pamiętaj, zanim wzbijesz się w powietrze, sprawdź aktualne warunki w aplikacji Check-In lub DroneMap, aby być pewnym bezpiecznego lotu.

Jeśli szukasz profesjonalnych materiałów z drona dla swojej firmy i nie chcesz martwić się obowiązkami związanymi ze zgłaszaniem lotów, skorzystaj z usług naszej firmy. W Futurae wszystkie formalności są zawsze po naszej stronie. Skorzystaj z naszych usług dronem już dziś!

Więcej
wpisów