Jak powstaje ortofotomapa z dronów?

Tradycyjnym sposobem tworzenia ortofotomapy, czyli kartograficznego opracowania danego obszaru z uwzględnieniem konkretnego układu współrzędnych, jest użycie zdjęć lotniczych. Współcześnie jednak stawia się na korzystniejsze rozwiązania. Ortofotomapa z drona gwarantuje bowiem nie tylko większą precyzję, ale również mniejsze koszty wykonania. Zachęcamy do przeczytania, w jaki sposób powstaje i jak proces tworzenia przekłada się na niższą cenę.

Etapy tworzenia map z drona

Na samym początku trzeba zaplanować projekt. Pod uwagę bierze się przede wszystkim rozmiar badanego obszaru wraz z docelowym pikselem terenowym. Nie mniej istotne jest pokrycie poprzeczne oraz podłużne zdjęć. To podstawa wybrania odpowiedniego modelu drona i kamery, które mają zarejestrować obraz. Większa matryca w kamerze pozwala uzyskać większą szczegółowość przy znacznie krótszym czasie lotu. Powstała w ten sposób mapa do celów projektowych z drona jest więc bardziej precyzyjna i da się z niej odczytać więcej informacji. Nie zawsze jednak istnieje taka potrzeba. Właściwe zaplanowanie misji zmniejsza koszt wykonania.

Następnie można przystąpić do doboru osnowy fotogrametrycznej. To nic innego, jak wyznaczenie na terenie widocznych punktów, które wyznaczają granicę badania. Zazwyczaj są nimi charakterystyczne dla danego miejsca obiekty, jak np. studzienki. Jeśli ich brakuje, to specjaliści zostawiają jaskrawe znaki namalowane białą farbą (lub inną, kontrastującą z terenem). Oczywiście pomiar fotopunktów nie odbywa się „na oko”. Do tego niezbędne są techniki geodezyjne, bez których tworzenie map z drona nie przyniosłoby oczekiwanych efektów.

Dopiero po kilku etapach przygotowań osnowy fotogrametrycznej można przystąpić do nalotu bezzałogowym statkiem powietrznym. Do mapy z drona wykonuje się setki wysokojakościowych zdjęć, które zwierają informacje GPS oraz IMU (elementy orientacji zewnętrznej).

Trafiają one potem do specjalistycznego programu komputerowego. Zajmuje się on matchingiem i aerotriangulacją, a także numerycznym modelem pokrycia terenu. Proces ortoretyfikacji – potrzebny do eliminacji błędu skali – nakłada według ściśle określonych

reguł zdjęcie na model terenu. Innymi słowy, zmienia się w ten sposób rzut środkowy na rzut ortogonalny. Efektem pracy aplikacji jest niezwykle dokładne wykonanie ortofotomapy. Po tym pozostaje jedynie połączenie wszystkich przetworzonych zdjęć w jeden element.

Ile wynosi koszt wykonania ortofotomapy przy użyciu drona?

Chociaż drony w połączeniu z zaawansowanymi programami komputerowymi wydają się drogą technologią, to w rzeczywistości pozwalają na znaczne oszczędności. W kwestii takiej, jak ortofotomapa z drona cena ulega zmniejszeniu choćby ze względu na prostsze użytkowanie urządzeń. Wynajęcie pilota oraz samolotu jest w praktyce droższym rozwiązaniem w porównaniu do bezzałogowego statku powietrznego wraz z jego operatorem. Koszt wykonania ortofotomapy różni się też w zależności od kilku czynników, np. rozmiarów badanego obszaru czy stosowanej metodzie.

W związku z powyższymi zaletami trudno się dziwić, że tworzenie ortofotomap przy użyciu drona cieszy się coraz większą popularnością

Więcej
wpisów