Jak się tworzy spot reklamowy z drona?

Filmy reklamowe wykonane z drona otrzymują nowy wymiar estetyki i wartości produkcyjnej, stając się skuteczną metodą
reprezentacji wybranego produktu, usługi czy pełnego zakresu działania przedsiębiorstwa. Ujęcia z drona dostarczają
zupełnie nowej perspektywy, jakiej nie możemy doświadczyć na co dzień. Co sprawia, że nagrywanie dronem spotów
reklamowych zyskuje tak wielką popularność? Co warto wiedzieć o procesie nagrywania i montażu materiałów
reklamowych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych?​

Nagrywanie dronem – zalety tej formy reklamy​

Materiały reklamowe funkcjonują podobnie jak eleganckie ubranie czy luksusowy samochód. Od ich atrakcyjności zależy
sposób postrzegania danej firmy przez potencjalnych klientów. Osoby, które są zainteresowane daną ofertą, nie mają
najczęściej możliwości bezpośredniego wglądu w mechanizmy funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Spot reklamowy
daje zatem szansę na zapoznanie się z jego działalnością, a także pełni rolę wizytówki od pierwszego kontaktu. Efektowne i
bogate w informacje ujęcia z drona pozwalają wpływać na świadomość klientów, wytwarzając u nich przeświadczenie o
profesjonalizmie firmy. Reklama dronem obfituje w niezwykłe bodźce wizualne, wzbudzając zainteresowanie klienta przez
dłuższą chwilę i przekazując mu informacje o produkcie. W połączeniu z kompleksowym pakietem dźwiękowym,
przemyślanym scenariuszem i odpowiednim montażem, nagrywanie dronem oferuje nieograniczone możliwości kreowania
pozytywnego wizerunku dla danej firmy.​

Jak stworzyć skuteczny spot reklamowy z drona?​

Reklama dronem to wieloetapowy proces, wymagający uzgodnień z klientem co do jego oczekiwań. Poznanie specyfiki
biznesu klienta powinno być ważnym etapem dla każdej firmy oferującej usługi dronami. Strategia marketingu cyfrowego
podlega dynamicznemu rozwojowi, a ujęcia z drona doskonale wpisują się w ten nurt.​

Reklamowe arcydzieło z pewnością będzie wymagać zaplanowanego działania i kreatywnej koncepcji. Nagrywanie dronem
bez planu, ograniczone wyłącznie do podstawowych ujęć, ma swoje zastosowanie, jednak nie wykorzystuje pełni
możliwości tego narzędzia. Określenie celu i koncepcji spotu pozwoli na przejście do dalszego etapu tworzenia reklamy
dronem – ustalania budżetu. Mając zaakceptowany przez klienta kosztorys, przechodzimy do tworzenia scenariusza i planu
zdjęciowego, od którego zależy późniejsza efektywność montażu. Na tym etapie należy określić, gdzie ujęcia będą miały
miejsce, zapoznać się z restrykcjami danej lokalizacji i rozpocząć proces uzyskiwania ewentualnych pozwoleń. Konieczne
będzie również zaplanowanie logistyki produkcyjnej. Ujęcia z drona wyglądają najbardziej efektownie przy określonym
świetle, zatem warto zaprząc do pracy siły natury i dopasować porę nagrań do najlepszych warunków oświetleniowych.​

Skuteczny spot reklamowy z drona powstaje również na etapie postprodukcji. Połączenie poszczególnych ujęć w jedną
całość tworzy historię, która ma moc przekonywania i przyciągania nowych klientów. Na etapie edycji krystalizuje się
końcowy produkt oddawany w ręce klienta. Nagrywanie dronem wymaga także niemałych umiejętności technicznych.
Ujęcia z drona wykonywane przez specjalistów gwarantują wysoką wartość wizualną i merytoryczną, przekładając się na
krótki czas zwrotu z inwestycji w spot reklamowy i jego efektywność.

Więcej
wpisów