Od Zdjęcia Do Ortofotomapy – Fotogrametria Dronowa

Fotogrametria z drona zyskuje na popularności, ponieważ coraz więcej branż odkrywa wartość, jaką ortomozaiki tworzą dla ich wewnętrznych zespołów i klientów. Pomimo zwiększenia świadomości, wiele osób nadal nie jest pewnych, jak powstaje oraz czym jest ortofotomapa z drona.

W tym wpisie wyjaśnimy, w jaki sposób fotogrametria jest wykorzystywana do tworzenia map przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Co to jest ortofotomapa?

Ortofotomapa to fotorealistyczne odwzorowanie obszaru, które pozwala na dokładne pomiary geodezyjne topografii, infrastruktury i budynków.

Mapa z drona składa się z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset, połączonych ze sobą ortoobrazów. Ortoobraz to niezwykle szczegółowe zdjęcie lotnicze, które jest przypisane do pozycji geograficznej w celu zapewnienia ciągłości i jednolitości mapy. Aby uzyskać jednolitą skalę, ortoobrazy są normalizowane pod kątem czynników takich jak wysokość nad poziomem morza, zniekształcenia obiektywu czy pochylenie kamery. Po skorygowaniu, seria obrazów jest łączona w ortofotomapę, wykorzystujący nakładające się obszary obrazów jako punkty odniesienia.

Co sprawia, że mapy z drona są wyjątkowe?

To więcej niż tylko zaawansowane technologicznie mapy. Nowoczesne ortofotomapy z drona dzięki georeferencji oraz mierzalności pozwalają na monitorowanie zmian w czasie. Ortomozaiki są wystarczająco szczegółowe (nawet do 1 cm), aby mierzyć odległość, wysokość oraz objętość mas ziemnych z drona i struktur stworzonych przez człowieka, co pozwala na natychmiastowe uzyskanie dokładnych informacji i warunków terenowych z obszaru zainteresowania.

Ta wschodząca technologia jest szczególnie cenna dla branż, które monitorują, zabezpieczają i utrzymują infrastrukturę w odległych, często trudno dostępnych lokalizacjach.

Proces powstawania ortofotomap przy wykorzystaniu drona

Tradycyjnie zdjęcia lotnicze były wykonywane przez samoloty załogowe lub odległe satelity, z których każdy ma swoje wady. Samoloty i helikoptery są podatne na warunki środowiskowe i błędy ludzkie, natomiast technologia satelitarna jest zaporowo droga.

Technologia BSP pozwala użytkownikom na dokładne odwzorowanie planów lotu i uchwycenie obrazów o wysokiej rozdzielczości z minimalnymi zniekształceniami. Zbieranie danych fotogrametrycznych wysokiej jakości jest bezproblemowe i bardziej dostępne niż kiedykolwiek.

Jak pozyskać zdjęcia do stworzenia wysokiej jakości ortomozaiki?

Tworzenie ortofotomapy wysokiej jakości wymaga szczegółowego planowania lotu i organizacji danych. Opracowując trasę lotu dla projektu, należy zwrócić uwagę na trzy kluczowe czynniki:

  • Zdjęcia wysokiej jakości – Zebrane obrazy muszą być ostre, dobrze zgrane w czasie i odpowiednio znormalizowane. Niska jakość obrazów może prowadzić do rozmycia obrazu, winietowania i innych zniekształceń.
  • Nakładanie się zdjęć – przeciętnie wymagane jest nakładanie się około 70% powierzchni zdjęcia, choć niektóre projekty wymagają więcej. Wykonywanie zdjęć z odpowiednią nakładką gwarantuje, że w danych nie ma luk lub nieścisłości.
  • Dobrze dobrany plan nalotu – Nieistotne widoki mogą wprowadzać do ortofotomapy niejednoznaczność i zniekształcenia. Zestawy danych nie powinny zawierać obrazów ze startu i lądowania BSP, nie powinno się też używać zdjęć wykonanych podczas zakrętów.
    Wysoka mobilności oraz możliwości zawisu drona sprawia, że gromadzenie wysokiej jakości obrazów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Dane pomocnicze

Same zdjęcia nie wystarczą, aby stworzyć dobrą ortofotomapę. Metadane zebrane wraz z każdym obrazem pozwalają specjalistycznemu oprogramowaniu na zbudowanie dokładnego odwzorowania z dziesiątek, a nawet setek unikalnych obrazów.

Metadane to zbiór danych zakodowanych w zdjęciach, które pozwalają na uporządkowanie obrazów wzdłuż trasy nalotu drona. Wiążą one zdjęcia z lokalizacją GIS i dostarczają informacji o innych czynnikach, które mogą mieć wpływ na normalizację danych.

Przekształcanie ortoobrazów w mapy

Przejście od zbioru zdjęć do w pełni mierzalnej ortofotomapy z drona, wymaga zaawansowanego przetwarzania w specjalistycznym oprogramowaniu. Dopiero po takim procesie otrzymujemy produkt, który jest w stanie dostarczyć kluczowe informacje na temat obszaru zainteresowania. Jeżeli poszukujesz sprawdzonej firmy, która stworzy dla Ciebie ortofotomapę to zapraszamy do kontaktu z nami.

Więcej
wpisów