Pomiary dronem – lidar czy fotogrametria. Rozwiewamy wątpliwości

Zdjęcie – Daniel L. Lu, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

Chmury punktów to zbiór danych przestrzennych, które pomagają wielu specjalistom w podejmowaniu trafnych decyzji w ich codziennej pracy. Nierzadko powstają one dzięki dronom. Te bezzałogowe statki powietrzne zbierają dane dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego (LiDAR) lub wykorzystując fotogrametryczne pomiary dronem. Obie te metody szczegółowo omówimy w tym wpisie.

Co to jest lidar?

Nazwa lidar jest skrótem od angielskiego „light detection and ranging” i jest to metoda pomiaru odległości poprzez wysyłanie impulsy laserowe w kierunku obiektu i pomiarze odbitych impulsów za pomocą czujnika. Ponieważ lidar dokładnie mierzy odległości, jest bardzo skuteczny w tworzeniu cyfrowych, trójwymiarowych modeli. Metody LiDAR generują niekolorową chmurę punktów 3D.

Czym jest fotogrametria?

Fotogrametria jest to dziedzina zajmująca się odtwarzaniem obiektów na podstawie zdjęć. Poprzez połączenie ze sobą nakładających się na siebie zdjęć otrzymujemy wierne odwzorowanie przestrzenne obiektu. Metody fotogrametrii z drona generują kolorową chmurę punktów 3D.

Czym różni się lidar od fotogrametrii?

Główną różnicą między lidarem a fotogrametrią jest oczywiście sposób pozyskiwania danych. Lidar jest to pomiar bezpośredni ponieważ mierzone jest odbicie od obiektu fizycznej wiązki światła. Fotogrametria dronowa wykorzystuje obrazy przechwycone przez kamerę zamontowaną na dronie do rekonstrukcji terenu w dokładnym modelu 3D.

W przypadku pomiarów terenu porośniętego gęstą roślinnością (do 90% pokrycia terenu), lidar zapewnia wysoką dokładność pionową, dzięki przenikaniu impulsów świetlnych między gałęziami i liśćmi. Jest to znacząca przewaga nad fotogrametrią, ponieważ pomiary fotogrametryczne zapewniają wysoką dokładność pionową tylko w przypadku, gdy na danym terenie występuje rzadsza roślinność (do 60% pokrycia terenu).

Wiele osób ma błędne przekonanie, że pomiary fotogrametryczne nie dostarczają odpowiedniej dokładności przy pomiarach mas ziemnych. W odróżnieniu od lidara, dzięki odpowiedniemu przetworzeniu danych fotogrametrycznych z drona, można uzyskać cenne dane przestrzenne jednocześnie dostarczając danych wizualnych terenu.

Lidar dostarcza jedynie trójwymiarową chmurę punktów, natomiast fotogrametria wykorzystuje zdjęcia terenu do stworzenia w pełni trójwymiarowego modelu rzeczywistego terenu.

Lidar czy fotogrametria z drona?

Możliwość penetrowania przestrzeni między liśćmi przez lidar sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla leśnictwa. Jednak w większości branż takich jak budownictwo, górnictwo czy przemysł kruszyw, fotogrametria jest bardziej przystępnym rozwiązaniem jeśli chodzi o pomiary z drona o dużej dokładności.

Korzyści płynące z fotogrametrii

Model terenu stworzony za pomocą fotogrametrii dostarcza zarówno dane wysokościowe jak i wizualne. Modele oparte na podstawie zdjęć pozwalają nie tylko na pomiary, ale również na weryfikację wizualną widzianego obiektu. Przekonaj się o korzyściach płynących z fotogrametrii na własnym przykładzie i zamów nalot dronem w Futurae.

Więcej
wpisów