Szacowanie szkód łowieckich dronem

Zadbaj o swoje pieniądze. Oszacuj szkody łowieckie dzięki usługom dronami.

Drony pozwalają na precyzyjne szacowanie szkód łowieckich.

Szacowanie szkód łowieckich z drona

Straty oszacowane przez koła łowieckie często bywają niedokładne. Precyzyjne oszacowanie szkód łowieckich z powierzchni ziemi jest trudne do wykonania i wiąże się zazwyczaj z zaniżonymi, krzywdzącymi wypłatami dla rolników. Dlatego warto sięgnąć po drony i udokumentować wszystkie szkody z centymetrową dokładnością.

Dlaczego szacowanie szkód łowieckich dronem?

  • z góry widać nawet szkody ukryte w głębi pola
  • można je zastosować niezależnie od rodzaju upraw
  • ortofotomapa pola pozwala na określenie realnej wielkości szkód
  • szybkie wyniki – nalot trwa około godziny, a pełen raport z określonymi szkodami dostarczamy najpóźniej w ciągu 24 godzin
Dron szacujący szkodę łowiecką

Proces szacowania szkód łowieckich przy pomocy drona

1. Przygotowanie

Przed przystąpieniem do nalotu potrzebujemy uzyskać od Ciebie informacje na temat lokalizacji pól, ich powierzchni oraz preferowanego terminu nalotu. Na podstawie uzyskanych danych planujemy nalot jeszcze przed pojawieniem się na miejscu oraz dopełniamy formalności związanych ze zgłoszeniem nalotu do odpowiednich organów jeżeli wymaga tego lokalizacja pola.

2. Nalot

W wyznaczonym terminie wykonujemy nalot w Twojej obecności. Dron z kamerą umożliwiającą geolokalizację wykonuje setki zdjęć po wcześniej zaplanowanej trasie nalotu.

3. Przetwarzanie i analiza danych

Pozyskane zdjęcia przetwarzamy do postaci ortofotomapy czyli zdjęcia o bardzo dużym rozmiarze. Następnie przystępujemy do analizy opracowanej ortofotomapy i wyznaczamy uszkodzone obszary.

4. Prezentacja wyników

Na podstawie przeanalizowanych danych przygotowujemy pełen raport z precyzyjnie oznaczonymi szkodami łowieckimi. W zależności od Twoich preferencji wyniki możemy przedstawić w formie:
  1. Mapy wysokiej rozdzielczości dostępne on-line – z możliwością przeglądania i powiększania aż do centymetrowej dokładności.
  2. Wielkoformatowe mapy drukowanej – papierowy odpowiednik mapy cyfrowej.
  3. Pliki z zapisaną geolokalizacją – do dalszego przetwarzania w oprogramowaniu GIS.